Beplantingsplan van oktober 2000 t/m Januari 2001

Op deze pagina wordt de opbouw van het beplantingsplan dat ik van oktober 2000 t/m januari 2001 in mijn aquarium gehad heb. Dit beplantingsplan moest een vervolg worden op het eerder beschreven beplantingsplan van juni 2000. Dit beplantingplan is echter nooit een duurzaam succes geworden en werd gekenmerkt door problemen met puntalgen en planten die slechts korte tijd in mijn aquarium stonden. Aan de hand van vier foto's die genomen zijn in die periode wordt het verloop van planten in het aquarium toegelicht tot het uiteindelijke eindresultaat dat in januari 2000 bereikt werd. Per foto zal een korte toelichting gegeven worden over de wijzigingen en de oorzaken hiervan. Ook zullen de problemen in de opbouw van het beplantingsplan toegelicht worden met uiteindelijk een uitgebreide toelichting op het eindresultaat.

Gebruikte planten

Beplantingsplan

1. Valisneria americana var. biwaënsis 5. ?
2. Hygrophila corymbosa "kompact" 6. Echinodorus 'Rubin'
3. Nymphaea Lotus 7. Stronk kienhout
4. Althernanthera reineckii 'rosaefolia'  

Info over aquarium

Datum foto:

29-10-2000
Formaat: 70x35x40 cm (lxbxh)
Verlichting: 2x18 Watt lumilux TL
pH waarde: 7
KH waarde: 4° DH
IJzer gehalte: 0,1 mg/l

Toelichting op beplantingsplan van 29-10-2000
Nadat in september 2000 enkele planten van het beplantingsplan zoals beschreven in juni 2000 het wat minder gingen doen en ik zelf ook weer eens wat anders wilde, ben ik in oktober 2000 gestart met een groot aantal nieuw planten in het aquarium. Alleen de linker hoek van het aquarium is exact het zelfde gebleven met de planten op de posities 1, 2 en 3. Dit zijn tevens ook de planten die het de afgelopen jaren het best gedaan hebben in mijn aquarium. Als solitairplant had ik voor dit beplantingsplan gekozen voor de plant Echinodorus 'Rubin' die hier op positie 6 van het beplantingsplan staat. Deze plant kan echter een behoorlijke grootte bereiken, waardoor deze plant slechts tijdelijk geschikt zou zijn voor deze positie. Vooral de planten op de posities 4 en 5 gaven in die periode problemen met o.a algen en een slechte groei, waardoor deze planten slechts korte tijd in het aquarium hebben gestaan. Verder is in dit stadium van het beplantingsplan nog gekozen voor een beplanting van rechtsvoor naar rechtsachter, zonder gebruik te maken van een voorgrondplant. Doordat de planten op de posities 4 en 5 nog niet zo lang in het aquarium stonden op het moment dat deze foto gemaakt was en niet al te goed groeiden is de achterwand van het aquarium nog nauwelijks aan het oog ontrokken.

Gebruikte planten

Beplantingsplan

1. Valisneria americana var. biwaënsis 5. ?
2. Cryptocoryne undulata 6. Echinodorus 'Rubin'
3. Nymphaea Lotus 7. Hygrophila corymbosa "kompact"
4. Ammannia senegalensis

8. Stronk kienhout

Info over aquarium

Datum foto:

10-11-2000

Formaat: 70x35x40 cm (lxbxh)
Verlichting: 2x18 Watt lumilux TL
pH waarde: 7
KH waarde: 4° DH
IJzer gehalte: 0,1 mg/l

Toelichting op beplantingsplan van 10-11-2000
Zoals bij de voorgaande foto al was aangegeven deed de plant Althernanthera reineckii 'rosaefolia' het niet goed in mijn aquarium, wat dan ook de rede was dat ik deze plant al vrij snel vervangen had. Hierbij was de keuze gevallen op de plant Ammannia senegalensis die op deze foto nog geheel groen is in tegen stelling tot de mooie rode kleur die deze plant na verloop van tijd zou krijgen. Ook is er nu voor gekozen om op de rechtervoorgrond wel gebruik te maken van een voorgrondplant. Voor dit doel is Hygrophila corymbosa "kompact" verplaatst naar de rechtervoorkant van het aquarium en heb ik links gekozen voor de plant Cryptocoryne undulata. Van het beplantingsplan dat op de bovenstaande foto te zien is, is vooral de plant rechts achter (waarvan ik nooit achter de juiste naam gekomen ben) nog steeds een probleem plant.

Gebruikte planten

Beplantingsplan

1. Valisneria americana var. biwaënsis 5. Hygrophila polysperma
2. Cryptocoryne undulata 6. Echinodorus 'Rubin'
3. Nymphaea Lotus 7. Hygrophila corymbosa "kompact"
4. Ammannia senegalensis

8. Stronk kienhout

Info over aquarium

Datum foto:

24-12-2000

Formaat: 70x35x40 cm (lxbxh)
Verlichting: 2x18 Watt lumilux TL
pH waarde: 7
KH waarde: 4° DH
IJzer gehalte: 0,1 mg/l

Toelichting op beplantingsplan van 24-12-2000
Kort na de foto van 11 november 2000 is de plant op positie 5 vervangen door Hygrophila polysperma, die op het moment dat de bovenstaande foto gemaakt is al weer bijna een maand in het aquarium staat. Verder zijn er geen wijzigingen meer in de beplanting aangebracht, maar er zijn op dit moment wel al grote verschillen te zien met de vorige foto. De planten op de posities 2 en 4 tonen op deze foto duidelijk hun submerse groeivorm. Verder is de achterwand van het aquarium nu redelijk goed afgedekt door de planten. Wel is op deze foto al te zien dat de plant Echinodorus 'Rubin' al een aardig formaat begint te krijgen, waardoor een plaats op de voorgrond niet lang meer mogelijk zou zijn met deze plant. Ook is het contrast tussen de kleuren van de planten op de posities 4 en 5 vrij klein, waardoor vooral de groep planten op positie 5 niet geheel tot zijn recht komt.

Gebruikte planten

Beplantingsplan

1. Valisneria americana var. biwaënsis 5. Echinodorus 'Rubin'
2. Cryptocoryne undulata 6. Hygrophila difformis
3. Nymphaea Lotus 7. Hygrophila corymbosa "kompact"
4. Ammannia senegalensis

8. Stronk kienhout

Info over aquarium

Datum foto:

12-01-2001

Formaat: 70x35x40 cm (lxbxh)
Verlichting: 2x18 Watt lumilux TL
pH waarde: 7
KH waarde: 4° DH
IJzer gehalte: 0,1 mg/l

Toelichting op het uiteindelijk resultaat
De bovenstaande foto is ongeveer het eindresultaat van het beplantingsplan dat ik op deze pagina beschreven heb. Niet lang na het maken van deze laatste foto ben ik mij namelijk meer gaan concentreren op het bestrijden van algen, waarbij het estetisch geheel van de beplanting wat meer op de tweede plaats kwam. Op de bovenstaande foto is te zien dat de plant Echinodorus 'Rubin' naar rechts achter verplaatst is doordat de plant te groot werd voor de voorgrond van het aquarium. Op de oude plaats van Echinodorus 'Rubin' is nu gebruik gemaakt van een oplopend straatje van de plant Hygrophila difformis.

Positieve punten van dit beplantingsplan
Hoewel het eindresultaat van dit beplantingsplan niet volledig naar mijn zin was is er natuurlijk ook wel wat positiefs over te zeggen. Wat betreft contrast tussen bladvorm en kleuren van planten was dit beplantingsplan aardig goed gelukt en was er een grote diversiteit aan bladvormen en kleuren te zien. Wel was de kleur roodbruin behoorlijk dominant boven de kleur groen, echter doordat dit om verschillende tinten roodbruin ging vond ik dit persoonlijk niet storend. Ook waren de planten die voor het uiteindelijk resultaat gebruikt werden hoofdzakelijk redelijk gemakkelijk te houden planten, waarvan een aantal vooral problemen gaven doordat ik toen ter tijd vrij veel puntalgen in mijn aquarium had. Wanneer ik in die tijd minder last van puntalgen gehad zou hebben, had dit beplantingsplan waarschijnlijk nog vrij duurzaam kunnen zijn. Enkel de plant Echinodorus 'Rubin' zou op de lange termijn mogelijk problemen hebben kunnen geven door het formaat dat deze plant kan bereiken. 

Negatieve punten van dit beplantingsplan
Hetgeen ik persoonlijk het minst geslaagd vind aan dit beplantingsplan is het grote aantal planten dat slechts korte tijd in mijn aquarium gestaan hebben door problemen met algen of een slechte groei. In een periode van 4 maanden heb ik een drie tal planten in het aquarium gehad die het eindresultaat niet gehaald hebben, waarbij de plant Hygrophila polysperma enkel vanwege het esthetisch geheel eruit gehaald is en niet vanwege een slechte groei. Echter ook de planten Ammannia senegalensis en Hygrophila difformis zouden niet lang na het maken van de laatste foto uit het aquarium verwijderd worden doordat zij teveel door puntalgen aangetast waren. 

De plant Echinodorus 'Rubin' gaf in weze geen noemenswaardige problemen, maar het effect van deze plant rechtsachter in het aquarium viel naar mijn smaak behoorlijk tegen. Dit kwam vooral doordat het contrast tussen de kleur van de bladeren en de achtergrond van het aquarium vrij gering was. Hierdoor viel de Echinodorus 'Rubin' enigszins weg ten opzichte van de achtergrond, waardoor deze plant uiteindelijk om esthetische redenen uit het aquarium gehaald is.

Een andere plant die ook niet geheel tot zijn rechts kwam was de plant Cryptocoryne undulata. Deze plant bereikte slechts een geringe hoogte, waardoor de overgang tussen Cryptocoryne undulata en de Valisneria op de achtergrond te abrupt was. Ook gaf de Cryptocoryne undulata regelmatig problemen met bladverlies bij gewijzigde licht omstandigheden (door bijvoorbeeld het uitdunnen van omliggende planten zoals de Valisneria). Dit neemt echter niet weg dat Cryptocoryne undulata wel een goede weerstand had tegen de puntalgen in mijn aquarium, waardoor ik deze plant toch nog zo'n jaar lang in mijn aquarium gehad heb.  

Terug naar de hoofdpagina