Algen in het aquarium

Op deze site staan meerdere pagina's over algen in het zoetwater aquarium. Hieronder staan de links naar de verschillende pagina's over dit onderwerp met een korte toelichting over de inhoud van deze pagina's.

Artikel: Algen in het aquarium - deel 1:
Een eerste inleiding van een lastig onderwerp.
In dit eerste deel van een reeks artikelen over algen in het aquarium wordt vooral aandacht besteed aan de eigenschappen van algen en de factoren die invloed hebben op het ontstaan van algen in het aquarium. Ook de meest gangbare theorieën die algengroei in het aquarium proberen te verklaren komen aan bod in dit artikel. Terwijl dit artikel zich vooral aan de theorie over het ontstaan van algen in het aquarium beperkt, zal in het volgende artikel over dit onderwerp vooral de verschillende praktische bestrijdingsmethodes tegen algen ter sprake komen. 

Artikel: Algen in het aquarium - deel 2:
Algenetende bewoners voor het aquarium
In dit tweede deel in deze reeks artikelen over algen in het aquarium zullen de meest bekende algenetende vissen, garnalen en slakken besproken worden. Deze algenetende bewoners van het aquarium zijn vooral effectief als preventief middel tegen algen in het aquarium.Meer algemene informatie over het algengroei in het aquarium kan gevonden worden in het eerste artikel in deze reeks. In het derde artikel van deze reeks zullen de overige meest gangbare bestrijdingsmethodes van algen in het aquarium beschreven worden. 

Artikel: Algen in het aquarium - deel 3:
Praktische bestrijdingsmethodes
Hoewel het aantal theorieën over algengroei in het aquarium redelijk beperkt is, zijn het aantal methodes om algen te bestrijden enorm. Voor een leek is het uiterst lastig om de zin en onzin van de verschillende methodes te beoordelen en ook voor een meer ervaren aquariaan is dit vaak nog lastige materie. Vooral de vele commerciële producten die verkrijgbaar zijn om algen te bestrijden, moeten naar mijn mening met een grote terughoudendheid gebruikt worden. Bij het bestrijden van algen moet vooral het oplossen van de oorzaak van de algengroei centraal staan. Het verdelgen van algen met een chemisch middel heeft meestal maar kort effect en ook nog eens een zeer negatief effect op het biologisch evenwicht in het aquarium. Chemische middelen moeten dan ook enkel als laatste redmiddel gezien worden en niet als oplossing van het probleem op zich. In dit artikel zullen de meest gangbare methodes van preventie en algenbestrijding beschreven worden met hun voor en nadelen.

Algen in mijn aquarium
Op deze pagina staan de methodes beschreven die ik tot 2001 gebruikt heb in mijn strijd tegen algen voor mijn 85 liter aquarium. Hoewel deze pagina voor een deel door de tijd is ingehaald zijn delen hiervan zeker nog bruikbaar. In de nabije toekomst zal deze pagina echter vervangen worden door de artikelen reeks over algen en een behandeling van de verschillende algensoorten en specifieke bestrijding.  

Terug naar de hoofdpagina