Beplant gezelschapsaquarium (86 liter) 

Op deze pagina wordt het beplante gezelschapsaquarium beschreven dat ik heb gehad vanaf januari 1998 tot begin oktober 2002. Dit aquarium was mijn eerste aquarium en had een inhoud van 86 liter. Het grootste deel van de informatie die op deze site terug te vinden is, is opgedaan aan de hand van de ervaringen die ik met dit aquarium gehad heb in de loop der jaren. Op deze pagina zal getracht worden een compleet overzicht te maken van dit aquarium, waarbij alle belangrijke gegevens over dit aquarium verstrekt worden zoals de vissen, de planten, de gebruikte apparatuur en de historie van dit aquarium vanaf het moment dat ik met dit aquarium gestart ben totdat ik gestopt ben met dit aquarium vanwege een ongeneeslijke visziekte in dit aquarium. Aangezien veel informatie over dit aquarium terug te vinden is op andere pagina's van de site zal op deze pagina niet al te diep ingegaan worden op de meeste onderwerpen, maar zal ik mij beperken tot een beknopte omschrijving met hyperlinks naar relevante pagina's op de site.

Foto van het aquarium gemaakt op 9 juni 2000

Het aquarium
Het aquarium dat op deze pagina beschreven staat is een aquarium van 70x35x40 cm (lxbxh) met een inhoud van 86 liter water. Het formaat van dit aquarium is grotendeels tot stand gekomen in overleg met huisgenoten die minder gecharmeerd waren van een groot aquarium in huis dan ik was. De uiteindelijke afmetingen waren dan ook een compromis, hoewel ik toen ter tijd als student ook niet direct het budget had voor een veel groter aquarium. Aangezien een aquarium met een lengte van 70 cm geen standaard maat is voor een aquarium heb ik er toen ter tijd dan ook voor gekozen een aquarium op maat te laten maken door de firma HS minireef. Naast dat het op deze manier voor mij mogelijk was om aan een aquarium van 70 cm te komen, had het op maat laten maken ook het voordeel dat de keuze uit mogelijk kleuren van het aquarium ook veel groter was dan met standaard aquariums. De HS minireef aquariums kunnen o.a geleverd worden met bijpassende verlichting, een binnenfilter en meubel in dezelfde kleuren als het aquarium. Persoonlijk heb ik alleen gebruik gemaakt van de bijpassende verlichting. Voor het filter ben ik persoonlijk meer een liefhebber van buitenfilters en vanwege mijn beperkte budget toen ter tijd heb ik er voor gekozen zelf voor een bijpassend meubel te zorgen. 

Hoewel dit aquarium met de jaren een mooi en degelijk aquarium is gebleken, geeft de constructie van de HS minireef aquariums wel wat problemen met het inbrengen van een achterwand in het aquarium. Bij de HS minireef aquariums zijn zowel in de lengte als breedte richting verstevigings strippen van glas aangebracht. De verstevigings strippen in de breedte richting worden gebruikt om de reflectors van de verlichting op te plaatsen, zodat de verlichting vrij verschuifbaar is over de volledige breedte van het aquarium. Deze extra verstevigings strippen hebben echter als nadeel dat de oppervlakte van het aquarium feitelijk is opgedeeld in twee kleine en één wat grotere doorvoer. Het is dan ook nooit mogelijk in een dergelijk aquarium een achterwand uit één deel in het aquarium te plaatsen, zodat de achterwand altijd in delen in het aquarium geplaatst moet worden. 

De apparatuur
In de tabel hieronder zal een beknopte weergave van de gebruikte apparatuur voor dit aquarium weergegeven worden. Van alle genoemde onderdelen in de tabel zijn aparte pagina's beschikbaar met een uitleg over het onderdeel en mijn ervaringen ermee. Alle onderdelen zijn dan ook voorzien van een hyperlink die u brengt naar de specifieke pagina over dit onderdeel van het aquarium.

Onderdeel Omschrijving
Filter Eheim 2213 buitenfilter met oppervlakte afzuiger. Gebruikte filtermaterialen: keramiek pijpjes, filterwatten middel (groen), Dupla minikaskades, actieve filterkool en filterwatten fijn (wit).
CO2 bemesting Van januari 1998 t/m oktober 1999: niet geregelde CO2 bemesting d.m.v. een hoge druk gasfles. Vanaf november 1999 is de CO2 bemesting uitgebreid met een pH regeling om de toevoer van CO2 te automatiseren.
Verwarming Van januari 1998 tot november 2001: 100 Watt staafverwarming met ingebouwde thermostaat. Vanaf november 2001: 60 Watt bodemverwarming, die tijdens koude dagen 's nachts aangevuld werd met een 25 Watt staafverwarming.
Verlichting Van januari 1998 tot augustus 2001: 2 TL balken van 18 Watt, waarvan 1 daglicht lamp en 1 warmwit lamp. Vanaf augustus 2001: 3 TL balken van 18 Watt, waarvan 1 daglicht lamp en 2 warmwit lampen.
Osmose apparaat Aquatic Nature van het type Ocean 60 S, met een capaciteit van 60 liter osmose water per dag. Dit apparaat werd gebruikt voor het ontharden van het water en het verwijderen van fosfaten uit het leidingwater.

De vissen
In de tijd dat ik dit aquarium gehad heb, hebber er totaal 13 verschillende vissoorten in het aquarium gezeten. Een deel van deze soorten hebben bijna permanent het aquarium bevolkt, terwijl andere soorten er slechts kortere tijd ingezeten hebben en zijn na het wegvallen niet meer verder aangevuld zijn. Hoewel de bevolking altijd wel een klein beetje veranderde kan het aquarium wat betreft bevolking eigenlijk in twee tijdsvakken ingedeeld worden, doordat in november 2001 de bevolking voor een groot deel gewijzigd is. Hieronder zullen in het kort de beide periodes van dit aquarium beschreven worden.

De vissen in het aquarium van januari 1998 tot november 2001
In de tabel hieronder staat een overzicht van de vissen die ik in deze periode in het aquarium gehad heb, ingedeeld naar de laag die ze innamen in het aquarium of de functie die de vissen verrichten. Onder de tabel staat een toelichting over, waarom voor deze bevolking gekozen is en mijn mening over deze bezetting van het aquarium. Bij sommige vissoorten is het aantal in de tabel samengevoegd. Dit is gedaan doordat deze vissoorten samen een school vormden.

Vissoorten die het aquarium bevolkte in de periode van januari 1998 tot november 2001

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Functie of positie in het aquarium Aantal
Acanthophtalmus kuhlii Indische modderkruiper Bodemvis 1
Betta splendens Kempvis Middenzone/ oppervlakte aquarium 1 man + 2 vrouwtjes
Carnegiella strigata Gemarmerde bijlzalm Oppervlaktevis 4 tot 6
Corydoras leucomelas - Bodemvis 4 tot 6
Corydoras melanistius - Bodemvis
Corydoras panda - Bodemvis
Crossocheilus siamensis Algeneter 1
Epalzeorhynchus sp. - Algeneter 2
Helostoma temminckii Zoenvis, Zoengoerami Algeneter 1
Microgeophagus ramirezi Antennebaarsje Middenzone/ bodem aquarium 2
Otocinclus affinis - Algeneter 2
Paracheirodon axelrodi Kardinaaltetra Middenzone aquarium 8 tot 12
Paracheirodon innesi Neontetra Middenzone aquarium

Zoals wel te zien is aan de tabel hierboven was de bevolking van mijn aquarium in deze periode een behoorlijk bonte verzameling en eigenlijk wat te omvangrijk voor een aquarium met slechts een inhoud van 86 liter. Bij deze eerste bevolking van het aquarium heb ik mij erg laten leiden door het idee dat iedere laag van het aquarium bevolkt moest worden, aangevuld met een hoeveelheid algeneters om de algen onder controle te houden. Om hier aan te kunnen voldoen vielen de scholen van de bodembewoners (de corydoras meervallen)en oppervlaktebewoners (Gemarmerde bijlzalm) echter vrij klein uit. Voor het welzijn van deze vissoorten had het beter geweest deze soorten in wat grotere groepen te houden, waardoor ze zich beter op hun gemak zouden voelen. Vanwege het 'ruimte gebrek' in dit aquarium heb ik echter voor gekozen deze scholen beperkt te houden tot de hoeveelheden die in de tabel stonden. Doordat de scholenvissen in dit aquarium redelijk rustige bewoners waren van het aquarium, wilde ik ook wat vissen met wat meer karakter in het aquarium wat geleid heeft tot de aanschaf van de Kempvissen en de Antennebaarsjes. Beide vissoorten hebben een erg mooi karakter en zijn zeer interessant om naar te kijken. Beide soorten hebben het echter nooit zo goed gedaan als ik wenste aangezien ze nooit veel ouder dan 1 a 1,5 jaar oud werden. Bij de algeneters waren vooral de soorten Epalzeorhynchus sp. en Crossocheilus siamensis erg nadrukkelijk aanwezig. Deze beide soorten kunnen behoorlijk groot worden en zijn behoorlijke wilde zwemmers, waardoor ze eigenlijk niet zo geschikt zijn voor een aquarium van 86 liter. Wel is de Crossocheilus siamensis is erg goede algeneter, waardoor deze soort toch ook wel weer een gewaardeerde gast was in mijn aquarium.

De vissen in het aquarium vanaf november 2001
Doordat de bodem van mijn aquarium in november 2001 aan vervanging toe was en het aquarium dus tijdelijk leeggehaald moest worden, wilde ik gelijk van deze mogelijkheid gebruik maken om wat wijzigingen aan te brengen in de bevolking van het aquarium. Een aantal soorten van de tabel hierboven had ik na het wegvallen al niet meer aangevuld, waardoor de bevolking van het aquarium al iets uitgedund was. In deze periode heb ik een nieuw onderkomen gevonden voor de vissen van Kardinaaltetra's in mijn aquarium en voor de twee vissen van het soort Epalzeorhynchus sp. Deze laatste heb ik weggedaan om wat meer rust en ruimte in het aquarium te krijgen, doordat deze vissen erg nadrukkelijk aanwezig waren in het aquarium. De Kardinaaltetra's heb ik weggedaan omdat ik een andere vissoort uit wilde proberen voor de middenzone van het aquarium. De tabel hieronder geeft een weergave van de vissen die ik in deze periode in mijn aquarium had.

Vissoorten die het aquarium bevolkte in de periode vanaf november 2001

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Functie of positie in het aquarium Aantal
Acanthophtalmus kuhlii Indische modderkruiper Bodemvis 1
Carnegiella strigata Gemarmerde bijlzalm Oppervlaktevis 4 tot 6
Corydoras leucomelas - Bodemvis 4 tot 6
Corydoras melanistius - Bodemvis
Corydoras panda - Bodemvis
Crossocheilus siamensis Algeneter 1
Melanotaenia praecox Diamantregenboogvis Middenzone aquarium 6-8
Otocinclus affinis - Algeneter 2

Zoals in de tabel hierboven te zien is, is het aantal soorten in het aquarium behoorlijk afgenomen in deze tweede opzet van het aquarium, waardoor het aquarium niet meer zo overbevolkt was en de verschillende vissoorten wat meer de ruimte hadden gekregen. Ook heb ik getracht een nieuw onderkomen voor de Bijlzalmen in het aquarium te vinden om zo wat meer ruimte te scheppen in het aquarium. Doordat ik echter niemand kon vinden met een geschikt aquarium heb ik deze soort toch ook weer in deze periode in het aquarium gehouden. Persoonlijk ben ik van mening dat de vis van het soort Melanotaenia praecox een mooie invulling had kunnen geven aan zowel de middenzonde als oppervlakte van het aquarium, waardoor de Bijlzalmen niet echt nodig waren om het aquarium gevuld te krijgen over alle waterlagen. Door het zeer mooie en actieve gedrag van de Melanotaenia praecox was het aquarium direct ook een stuk levendiger geworden. Helaas bleken de vissen van het soort Melanotaenia praecox achteraf besmet te zijn met de ziekte vistuberculose wat nog wel eens problemen blijkt te kunnen geven bij regenboogvissen. Deze ziekte is ongeneeslijk waardoor ik uiteindelijk een klein jaar na het opnieuw inrichten van het aquarium de resterende vissen heb laten inslapen, wat gelijk ook het einde inluidde van dit aquarium. Meer informatie over deze ziekte is terug te vinden op de specifieke pagina over de soort Melanotaenia praecox.

De planten
Persoonlijk ben ik een grote liefhebber van een rijkelijk beplant aquarium, waardoor de planten in het aquarium altijd een belangrijke positie hebben ingenomen in het aquarium. Ik heb dan ook altijd getracht optimale omstandigheden voor de planten in het aquarium te krijgen, waarbij ik gebruik heb gemaakt van een goede verlichting, CO2 bemesting, aquariumplantenmest, een voedingsbodem en in een later stadium ook een bodemverwarming. Ondanks dit alles heb ik ook regelmatig last gehad van een plaaggeest in de vorm van puntalgen in het aquarium, waardoor vooral planten met zachte bladeren het vaak wat minder goed deden in mijn aquarium. Meer informatie over de algen in mijn aquarium kunnen terug gevonden worden op de specifieke pagina over dit onderwerp.

In de periode dat ik dit aquarium gehad heb, heb ik rijkelijk kunnen experimenteren met verschillende plantensoorten en beplantingsplannen. In totaal heb ik in dit aquarium 29 verschillende soorten aquariumplanten in het aquarium gehad, waarvan enkele soorten jaren lang in het aquarium gestaan hebben, maar sommige soorten het ook maar zeer kort uitgehouden hebben in het aquarium. Het gaat op deze pagina te ver om alle soorten op te noemen die ik in de loop der tijd in dit aquarium gehad heb. Een uitgebreide beschrijving van al deze planten is terug te vinden in de plantendatabase van deze site. De afbeeldingen rechts tonen twee voorbeelden van beplantingsplannen die ik in dit aquarium gehad heb. Door op de afbeeldingen hiervan te klikken gaat u naar de pagina's waarop deze beplantingsplannen uitgebreid beschreven worden zoals de gebruikte planten, de positieve punten en de negatieve punten van deze beplantingsplannen. 

Beplantingsplan juni 2000
Beplantingsplan januari 2001

De historie van het aquarium
Hieronder staat de historie, van het aquarium vanaf het begin in januari 1998 tot oktober 2002 toen ik met dit aquarium stopte. Ook beschrijf ik in het kort de rede waarom ik besloten heb een aquarium aan te schaffen. In dit korte overzicht van het aquarium zullen de ups en downs van het aquarium beschreven worden vanaf de start in januari 1998. Hoewel voor mijzelf de "ups" natuurlijk het mooist zijn, zullen de "downs" toch meer aan bod komen. Dit mede doordat men veel meer over de "downs" kan leren en dat over een aquarium waarin alles goed gaat, slechts weinig te vertellen is.

Hoewel ik al in mij vroege jeugd geboeid werd door aquariums ben ik pas in herfst van 1997 op 18 jarige leeftijd er echt over na gaan denken zelf een aquarium aan te schaffen. Een korte tijd hiervoor had mijn zus een aquarium aangeschaft om een aantal goudvissen te redden uit een veel te klein aquarium van nog geen 10 liter. Mede doordat noch zij (of iemand anders in huis) zich ooit verdiept had in het houden van vissen kwamen er al gauw problemen met overmatige algengroei. Toen al geboeid door het aquarium en zijn planten ben ik de aquarium literatuur ingedoken, om meer over de oorzaken en bestrijding van algen te weten te komen. Hoewel het met deze informatie niet meer lukte het aquarium van mijn zus helemaal in goede banen te leiden, was de opgedane informatie zeker nuttig geweest voor het (onderhoud) van het aquarium. 

Mede door het aquarium van mijn zus en het lezen van boeken over het aquarium was het bij mij zo gaan kriebelen dat ik zelf een eigen aquarium op wilde zetten. Nadat ik hiervoor ruimte beschikbaar had en de overige bewoners uit mijn huis had kunnen overtuigen dat dit geen bevlieging was, er niet overal door het huis emmers met water zouden komen te staan, dat het huis niet onder water zou komen te staan, enz kon ik eindelijk mijn eigen aquarium beginnen.

Na mijzelf volgepropt te hebben met theoretische kennis over het aquarium en alle benodigde spullen heb ik in januari 1998 een aquarium van 70*35*40 cm opgezet. Mede door alle opgedane voorkennis dacht ik dat het zeker niet meer fout kon gaan, maar om het maar netjes te zeggen was het begin één grote ramp. Door het gebruik van een siliconen lijm, die naderhand giftig bleek, voor de bevestiging van de achterwand gingen de eerste vissen al zeer snel dood en ook de planten deden het slecht. Na het water van het aquarium vervangen en twee weken gewacht te hebben leek het met de nieuwe vissen wel goed te gaan, maar twee weken later toen net de tweede lichting vissen in het aquarium geplaatst was, begonnen de oudste vissen weer dezelfde verschijnselen te vertonen als de eerste en gingen ook deze snel weer dood.

Beseffende dat er iets er goed fout moest zitten is toen het gehele aquarium weer leeggehaald en de werden de vissen (en planten) die nog leefde in een snel hiervoor aangeschaft quarantaine aquarium geplaatst. Aangezien er volgens een groot aantal watertesten niks mis was met het water en het bijna zeker niet om een visziekte ging  bleef eigenlijk de gebruikte lijm voor de achterwand als enige mogelijke boosdoener over. Na een aantal weken leegstand en een financiële injectie van huisgenoten is het aquarium 19 maart 1998 opnieuw ingericht, waarna al snel bleek dat de boosdoener ook daadwerkelijk gevonden was. De gelede schade was echter wel groot, want slechts de kempvissen (Betta splendens) en corydoras meervallen (Corydoras melanistius) en een tijgerlotus (Nymphaea lotus) hadden de "lijmvergiftiging" overleeft. 

Na ongeveer een maand kwamen er meer algen in het aquarium dan de algeneters aan konden. Vooral op de twee lichtbehoeftige en tere aquariumplanten Didiplis diandra en Rotala wallichii ontstond al snel een dikke laag groene algen, die vervolgens overgingen op de overige planten. Om dit toch enigszins in toom te houden verwijderde ik deze algen regelmatig met de hand en heb ik de twee verantwoordelijke plantensoorten in mijn aquarium vervangen door gemakkelijkere planten. Aangezien het kwaad al gedaan was heb ik vervolgens ook twee extra algeneters in het aquarium geplaatst namelijk één Crossocheilus siamensis en één zoenvis (Helostoma temminckii). Ook kwam ik al snel na de aanschaf van de Epalzeorhynchus siamensis er achter dat de twee vissen die ik al van deze soort had niet de Epalzeorhynchus siamensis bleek te zijn maar de veel minder goede algeneter Epalzeorhynchus sp. Waarschijnlijk mede door de extra algeneters en het gebruik van het medicijn Ucicell  (voor een ziekte die in toen in mijn aquarium heerste), dat niet erg door de algen (en planten) gewaardeerd werd waren de meeste groene algen in januari 1999 uit mijn aquarium verdwenen. Wel zaten er vanaf dat moment nog wel algen in mijn aquarium, maar dit waren vooral puntalgen die zich op vooral op oude bladeren van planten en minder goed groeiende planten bevonden. Deze algen waren echter te overzien en door sterke planten in het aquarium te gebruiken waren deze redelijk goed binnen de perken te houden.

Een ander probleempje die ik in het begin had in mijn aquarium was een lelijke, vettige laag die zich op het wateroppervlak vormde. Hierover kon ik echter bijna niks vinden in aquariumboeken en heb dit in het begin geaccepteerd en het met de hand regelmatig verwijderd. Toen ik echter in de winkel een keer een oppervlakte afzuiger zag staan die geschikt was voor mijn filter heb ik deze aangeschaft en na een aantal kleine wijzigingen aan dit apparaat was het probleem van de oppervlakte vervuiling ook opgelost. 

Ongeveer halverwege 1999 stond er een plantenbestand in het aquarium dat het na wat kleine problemen aan het begin van dat jaar goed deed. Wel waren er in dat jaar zo nu en dan wat ziektes in het aquarium, maar die waren over het algemeen goed te behandelen. In het jaar 2000 heb ik, op een nog steeds niet geïdentificeerde ziekte bij de corydoras meervallen na, geen ziektes meer in het aquarium gehad. 

Na in de lente en zomer van het jaar 2000 het aquarium bijna probleemloos gedraaid heeft, ging het in het najaar van 2000 en de winter van 2001 met de plantengroei in het aquarium weer wat minder. Mede door de relatief koude ruimte waarin mijn aquarium staat krijgen mijn planten in de winter nog al eens last van "koude voeten" waardoor de groei van de planten afneemt. Ook kregen de puntalgen in mijn aquarium weer meer de kans zich te vermenigvuldigen door o.a. de slechtere groei van de planten. In een poging iets aan deze algen te doen heb ik in maart 2001 de set Dupla Algo Control Delta aangeschaft, om op biologische manier (filtering over stro) de algen te bestrijden. Echter na zo'n 2,5 maanden had ik niet echt het idee dat deze set zijn werk goed deed. Mede door de sterke verkleuring van het water door het gebruik van deze set ben ik gestopt met mijn pogingen de algen te beperken met behulp van deze set na de al eerder genoemde 2,5 maanden.

In de tijd dat ik met de set Algo Control Delta aan het experimenteren was, was ik er mede achter gekomen dat het leidingwater dat ik voor mijn aquarium gebruikte een vrij hoog fosfaat gehalte had, wat er tevens toe leed dat ik het fosfaat gehalte van mijn aquarium niet naar de gewenste waarde kreeg. Hierdoor ben ik er toe overgegaan enkel nog osmose water te gebruiken voor mijn aquarium, dat ik met behulp van Dupla KH+GH generator op de gewenste hardheid voor mijn aquarium breng. Het effect hiervan op mijn algen heeft gelukkig wel een positief resultaat gehad, waardoor er een stuk minder algen in mijn aquarium zitten in augustus 2001. Ook leed het wekelijks gebruik van enkel osmose water bij het waterverversen tot zo'n lage organische belasting van het water, dat ik momenteel overgestapt ben naar een waterwisseling van ongeveer 20% eens in de twee weken in plaats van 20% per week.

Vanaf september 2001 gaat het langzaam aan wat minder goed met de planten in het aquarium, wat waarschijnlijk kwam doordat de bodem van mijn aquarium zijn beste tijd had gehad. In november heb ik er dan ook voor gekozen om 3 jaar en 8 maanden na het inrichten van mijn aquarium het aquarium geheel leeg te halen en weer opnieuw te beginnen. Hierbij heb ik gelijk van de mogelijk gebruik gemaakt om een bodemverwarming in mijn aquarium te installeren, waarmee ik de problemen met koude voeten van de planten in de winter hoop te voorkomen. Tevens heb ik bij het leeghalen van mijn aquarium er gebruik van gemaakt een aantal vissen uit mijn aquarium weg te geven zodat ik weer ruimte heb voor een nieuwe uitdaging. Zo heb ik de twee algeneters van het soort Epalzeorhynchus sp. weggegeven, omdat deze vissen in mijn niet al te grote aquarium voor een hoop onrust konden zorgen. Ook heb ik mijn school kardinaaltetra's weggegeven zodat ik ruimte in mijn aquarium zou krijgen voor een andere vis die de middelste waterlagen van het aquarium bewoont. 

Het opnieuw inrichten van het aquarium verliep in het begin voorspoedig en de planten sloegen allemaal goed aan. Na ruim een week heb ik mijn overgebleven vissen dan ook weer terug geplaatst naar mijn eigen aquarium. Dit was wel iets sneller dan ik geplant had, maar vanwege de stress die de vissen in de relatief kleine quarantaine bak ondervonden vond ik het toch verstandig om deze vissen al weer over te plaatsen. Ook doordat ik het opnieuw ingerichte aquarium voorzien had van mijn oude filtervulling en veel planten opnieuw gebruikt had was ik er van overtuigd dat het biologisch evenwicht na deze relatief korte tijd al redelijk in orde zou zijn voor het aantal vissen dat ik in deze fase overplaatste. Gelukkig bleek deze gok ook goed geweest te zijn, waardoor het aquarium de eerste maand redelijk probleemloos draaide en er steeds beter uit begon te zien. 

Echter toen ik na een maand er toe overging om nieuwe vissen aan te schaffen liet het geluk mij wat in de steek. Als nieuwe scholenvis voor mijn aquarium had ik al enige tijd mijn oog laten vallen op de klein blijvende regenboogvis Melanotaenia praecox. Na de aanschaf van deze vissen heb ik maanden lang zitten tobben met de gezondheid van de vissen in mijn aquarium, waarna ik uiteindelijk een vis heb laten testen door een dierenarts. Uit dit onderzoek bleek dat de regenboogvissen die ik aangeschaft had besmet waren met vistuberculose, wat er de oorzaak van was dat ze na verloop van tijd allemaal dood gingen. Er is geen remedie tegen deze ziekte in het aquarium waardoor er voor mij enkel de optie overbleef om de vissen in mijn aquarium in te laten slapen en alle planten en decoratie materiaal uit het aquarium weg te doen. Hierna heb ik alle overige apparatuur en het aquarium grondig ontsmet waarna ik dit aquarium weg heb gegeven aan een familielid die al jaren een wat groter aquarium wilde, maar er geen geld voor had. Zelf heb ik van dit moment gebruik gemaakt om een overstap te maken naar een groter aquarium, waarover in de nabije toekomst meer terug te vinden moet zijn op deze site. 

Terug naar de hoofdpagina