Dupla Algo Control Delta

Enige tijd geleden kwam ik op een Duitse internetsite een testbericht tegen over een voor mij nieuw "apparaat" genaamd "Algo Control Delta" van de firma Dupla. Deze set zou op een biologische manier, zonder belemmering voor de aquariumplanten, algengroei doen voorkomen. Aangezien de afgelopen winterperiode (2000/2001) de groei van (punt)algen in mijn aquarium duidelijk was toegenomen en het mij niet wilde lukken deze te reduceren tot een voor mij aanvaardbaar niveau had ik wel oren naar deze set. Tevens aangemoedigd door de positieve resultaten die genoemd werden in het testbericht dat ik gelezen had besloot ik deze set ook op mijn aquarium uit te proberen.

De werking van de set Algo Control Delta
Zoals hierboven al gezegd is werkt de set Algo Control Delta op een biologische manier. Het werkende bestanddeel van deze set is speciaal gefermenteerd gerststro, wat volgens mijn woordenboek betekend dat het speciaal gegist gerststro is. Deze gerststro geeft een bepaalde stof af aan het aquariumwater, waardoor de lagere planten zoals algen in hun vermenigvuldiging gehinderd worden, terwijl de hogere planten zoals de aquariumplanten hiervan geen hinder ondervinden vanwege hun complexiteit. Dit alles lijdt volgens de firma Dupla tot een "degelijke algenprofylaxe", wat in begrijpelijk Nederlands betekend dat het algen op een degelijke wijze doet voorkomen.

De samenstelling van de set Algo Control Delta
Nadat men bij Dupla de werking van dit gerststro ontdekt heeft is men waarschijnlijk in de eigen magazijnen gaan shoppen om het stro geschikt te maken voor gebruik in het aquarium. Voor het herbergen van het stro is de keus gevallen op een reactor die erg veel weg heeft van de CO2 reactor S terwijl voor de watercirculatie door de reactor de circulatie pomp van de CO2 set omega erg geschikt bleek te zijn. Hieraan zijn vervolgens nog enkele verbindingsslangen en bevestigingsartikelen toegevoegd om de set compleet te maken. Tevens is de reactor bij aankoop van de set al gevuld met het speciaal gefermenteerde gerststro. Ook zit er bij deze set nog een gebruiksaanwijzing, die naar mijn mening onvoldoende informatie geeft over de werking van de set.

Mijn ervaringen
Ondanks dat er door Dupla gemeld werd dat de aquariumplanten niet in hun groei belemmerd zouden worden, duurde het slechts enkele dagen tot ik het tegendeel hiervan kon waarnemen. Dat deze set volgens de firma geen stoffen afgeeft die de plantengroei remmen wil ik wel aannemen.  Echter door de sterke verkleuring van het water die door deze set veroorzaakt wordt, worden de planten wel indirect in hun groei gehinderd. Deze verkleuring reduceert namelijk de hoeveelheid licht die de planten bereikt, waardoor de planten gehinderd worden in hun fotosynthese. Bij mij in het aquarium was bij twee planten goed te zien dat ze hier slecht op reageerden. Zo nam de groei van de lichtbehoeftige plant Hygrophila difformis sterk af en waren de bladkranzen die gevormd werden veel kleiner dan normaal. Een nog sterkere negatieve reactie kon ik waarnemen bij de plant Cryptocoryne undulata die binnen enkele dagen een groot aantal bladeren verloor door bladverslijming. Hoewel Cryptocoryne er om bekend staan dat ze door gewijzigde omstandigheden last van bladverslijming kunnen krijgen, vindt ik persoonlijk niet dat er in dit geval beweerd kan worden dat aquariumplanten niet in hun groei gehinderd worden door deze set. Naast de twee genoemde planten hebben de overige planten in mijn aquarium waarschijnlijk ook last door de verkleuring van het water doordat de zuurstof verzadiging van het aquariumwater aan het einde van de dag nihil is sinds ik deze set gebruik, terwijl mijn aquariumwater voorheen al aan het eind van de middag verzadigd was met zuurstof (te zien aan opstijgende zuurstofbellen vanaf de planten).

Aangezien ik toch best gehecht ben aan mijn aquariumplanten heb ik vervolgens besloten om actieve kool in mijn filter aan te brengen om op die manier de verkleuring uit het water te verwijderen. Een mogelijke bijwerking hiervan is dat de actieve kool mogelijk ook de werkzame stoffen van de Algo Control uit het water verwijdert. Echter doordat in de gebruiksaanwijzing met geen woord over de effecten van het gebruik van actieve kool gesproken wordt kan ik hier alleen maar naar gissen. Spijtig genoeg nam de verkleuring door het gebruik van actieve kool nauwelijks af. Wel knapte mijn Cryptocoryne undulata geleidelijk weer op.

Na ongeveer een week heb ik na mijn wekelijkse waterverversing van 15 tot 20 liter water een emmer van het gekleurde aquariumwater achter de hand gehouden om te kijken of ik de verkleuring hieruit zou kunnen verwijderen. Als eerste ben ik hiervoor aan de slag gegaan met het product Easy-life vloeibaar filter medium, dat uitgebreid beschreven wordt op mijn pagina waterbehandeling. Dit product heeft een aantal eigenschappen die sterk lijken op die van actieve kool, waaronder het ontkleuren van water. Als test had ik in een emmer met ongeveer 8 liter water 4 maal de normale dosis van dit product toegepast, waarbij de watertemperatuur op 25º C. gehouden werd. Na zo'n 3 dagen zag ik echter nog weinig effect, waarbij ik vervolgens over actieve kool ben gaan filteren in deze emmer, wat wederom weinig effect had. De verkleuring van het aquariumwater door deze set bleek dan ook een behoorlijk hardnekkige en moeilijk te verwijderen verkleuring te zijn.

Toch is de verkleuring in de loop der tijd wel wat minder geworden (terwijl de filterkool na de eerste drie weken uit mijn aquarium verwijderd is). Dit komt waarschijnlijk doordat de stro vooral aan het begin veel kleur afgeeft en doormiddel van de wekelijkse waterwisselingen die ik doe, het gekleurde water weer door helder water vervangen wordt. Verder kan er over de verkleuring van het water nog gezegd worden dat deze set geschikt is voor aquariums tot 240 liter en mijn aquarium slechts zo'n 85 liter is. Mede hierdoor kan de verkleuring in mijn aquarium sterker geweest zijn dan bij grote aquariums op zal treden. Echter volgens de firma Dupla is de set geschikt voor ieder aquarium tot 240 liter en er wordt verder geen melding gemaakt dat voor kleinere aquariums de reactor slechts voor een gedeelte gevuld hoeft te worden. Zelf denk ik dat dit echter wel aan te raden is in verband met de verkleuring van het aquariumwater door deze set.

Uiteindelijk heb ik deze set zo'n 2,5 maanden in mijn aquarium gebruikt, waarna ik heb verwijdert heb. Hierna ben ik weer over actieve kool gaan filteren om het water helder te krijgen, wat echter weinig hielp. Pas na ongeveer een maand en 4 waterwisselingen later was het water in mijn aquarium weer bijna net zo helder als dat het was voor ik deze set ging gebruiken.

Waarschijnlijk bent u onderhand ook wel benieuwd of het product er wel voor gezorgd heeft dan het aantal (punt)algen in mijn aquarium vermindert is. Persoonlijk vindt ik het echter twijfelachtig of deze set in mijn aquarium resultaat heeft geboekt. Hoewel ik momenteel wel een reductie in het aantal puntalgen in mijn aquarium heb is deze pas ontstaan nadat ik bijna geheel fosfaat vrij (osmose) water ben gaan gebruiken voor mijn waterwisselingen (zie ook de pagina over algen), ongeveer 6 weken na aanschaf van de set Algo Control Delta. Voordat ik dit water voor mijn aquarium ging gebruiken had ik zelfs het idee dat het aantal puntalgen in mijn aquarium was toegenomen ten opzichte van voor ik deze set ging gebruiken. Dit laatste is mogelijk te wijten aan de verslechterde plantengroei in mijn aquarium door de verkleuring van het water. Hoewel er natuurlijk van de eerste zes weken nog niet verwacht kon worden dat de algen als sneeuw voor de zon zouden verdwijnen, maar een reductie van de algen op nieuwe bladeren van planten en op de ruiten had ik toch wel verwacht.

Doordat ik na 6 weken ook fosfaat vrij water voor mijn aquarium ben gaan gebruiken met het water wisselen kan ik na deze periode niet echt zeggen of de reductie van algen in mijn aquarium te danken is aan het gebruik van de set Algo Control Delta of het fosfaat vrije water dat ik met water wisselen gebruik. Persoonlijk heb ik het idee dat het verminderen van het fosfaatgehalte in mijn aquarium de belangrijkste reden is voor de vermindering van de algen, maar ik kan er op dit punt ook naast zitten. Echter aangezien mijn algen alleen nog maar minder geworden zijn nadat ik deze set van mijn aquarium verwijdert heb (en wel door ben gegaan met het gebruik van fosfaatvrij water bij het water wisselen), vermoed ik dat de algenreductie in mijn aquarium meer te wijten is aan een verlaagd fosfaat gehalte dan aan de set Dupla Algo Control Delta.

De vulling na 2,5 maand gebruik

Ook kan ik mij persoonlijk ook niet aan het idee onttrekken dat het stro die in de reactor zit niet na verloop van tijd het aquariumwater zal belasten doordat het langzaamaan verteerd wordt door de bacteriën in het aquarium. De foto rechts toont hoe de vulling van gerstenstro er na 2,5 maand gebruik in mijn aquarium uitzag. Persoonlijk vond ik het er niet erg fris meer uitzien en kan mij dan ook niet voorstellen dat het stro na deze tijd nog steeds een positieve werking kan hebben (Dupla adviseert het stro na 3 maanden te vervangen). Toch kan ik dit niet met zekerheid zeggen, zodat dit niet meer dan een vermoede is die ik heb.

Ondanks het feit dat ik persoonlijk twijfel of deze set mij van nut is geweest in mijn strijd tegen algen denk ik niet dat deze set in zijn geheel niet zal werken. De firma Dupla heeft nu eenmaal een goede naam op gebied van aquariumartikelen en zal dan ook niet snel met een product op de mark komen dat in zijn geheel niet werkt. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat het product Easy-life vloeibaar filter medium dat ik bij waterwisselingen gebruik en het gebruik van actieve kool (de eerste drie weken dat ik deze set gebruikte) de werkzame bestanddelen van de set geabsorbeerd hebben en hierdoor de werking teniet doen in mijn aquarium. Echter doordat de gebruiksaanwijzing bij de set minimaal is en niet veel meer is dan een beschrijving hoe de set geïnstalleerd moet worden, kan ik alleen maar gissen naar de reden waarom ik geen reductie in de algengroei heb kunnen waarnemen. 

Ongeacht of het product nu wel of niet werkt, vind ik persoonlijk dat de firma Dupla ernstig tekort schiet wat betreft documentatie bij deze set. Zeker bij een nieuw product is het belangrijk dat de gebruiker weet wat hij kan verwachten en of het product geschikt is voor zijn aquarium. Hierbij doel ik vooral op de sterke verkleuring van het aquariumwater en het negatieve effect hiervan op de plantengroei en het ontbreken van informatie over mogelijke tegenwerking van andere (gangbare) aquariumproducten op de werking van de set Algo Control Delta. Mijn ervaringen met dit product waren zoals u heeft kunnen lezen niet erg positief, echter de mening van andere wil ik u natuurlijk niet onthouden. Een meer positief bericht kan gevonden worden op de pagina Erfahrungsberichte Dupla Algo Control Delta op Tonis Seite. Ook hou ik mij van harte aanbevolen voor reacties van mensen die andere of vergelijkbare ervaringen met deze set hebben als mij. Reacties kunnen gestuurd worden naar het onderstaande e-mail adres:

arjan@dewinters.nl

Terug naar de hoofdpagina